top of page

Sportovní koncept 

Hlavní cíle sportovní koncepce:

 1. Rozšíření členské základny se zaměřením na kategorii přípravek​

  • ​Pravidelné náborové aktivity – školy v okolí klubu, účast na sportovních akcí v Praze, přes stávající členy klubu (akce „Přiveď kamaráda“)

  • Vedení a podpora školních kroužků, preferovaně v blízkém okolí školy (ZŠ Bítovská)

  • Příměstské kempy otevřené i pro veřejnost

  • Vymyslet a realizovat systém odměn pro členy za úspěšný nábor
    

 2. Příprava hráček a hráčů v posloupnosti kategorií od přípravek po dospělou kategorii, podpora hráček a hráčů v jejich celkovém rozvoji (technika, taktika, mentální příprava, morální hodnoty, kondiční/pohybová příprava).

  • Kategorie U6 – radost z pohybu, všestranný rozvoj se zaměřením na koordinaci a rozvoj obratnosti, seznámení s technikou, komunikace a vytvoření si kladného vztahu ke sportu (chválit, chválit, chválit) (Více o metodice zde.)
    

  • Kategorie U8 – radost ze hry, všestranný rozvoj sportovních dovedností a her se zaměřením na rozvoj hbitosti, koordinace, rychlosti, rozvoj techniky, důraz na hru 1:1, komunikace a upevnění si kladného vztahu ke sportu. (Více o metodice zde.
    

  • Kategorie U10 – máme rádi hokej, všestranný rozvoj sportovních dovedností se zaměřením na rozvoj rychlosti, hbitosti, koordinace, rozvoj a upevnění technických dovedností, hra 1:1, kreativita, komunikace, podpora přátelského a férového chování vůči ostatním (respekt), podpora v samostatnosti, pomáhat s přípravou pomůcek na trénink atd. (Více o metodice zde.
    

  • Kategorie U12 – učíme se trénovat, rozšíření technických dovedností, schopnost hry 1:1, základy taktiky, důraz na kreativitu, komplexní rozvoj, mít zodpovědnost v hokeji (vést rozcvičku), krátkodobé určení cílů, postupně redukovat roli rodičů. (Více o metodice zde.
    

  • Kategorie U15 – učíme se soutěžit, komplexní rozvoj, upevnění technických dovedností, schopnost hry 1:1, rozšíření taktických prvků, kreativita s ohledem na týmovost, krátkodobé určení cílů, umět porozumět různým rolím v týmu. (Více o metodice zde a zde.) 
    

  • Kategorie U18 – učíme se vyhrávat, umět aplikovat dovednosti ve hře, zvládnutí více herních stylů a rozestavení, schopnost hry 1:1, postupné zapojování hráčů do tvorby a vedení tréninku, převzetí spoluodpovědnosti, střednědobé určení cílů, příprava na přechod do dospělé kategorie. (Více o metodice zde.
    

 3. Rozšíření trenérské základny 

  • Vybírat u staršího žactva vhodné typy hráčů a hráček pro asistenci trenérů přípravek

  • Pravidelná výpomoc dorosteneckých a dospělých kategorií (ženy a muži) při tréninku mládežnických týmů

  • Oslovovat rodiče nových (přihlašujících se) dětí s cílem získat je pro funkce vedoucích družstev a asistentů trenérů

  • Oživení trenérské rady pro vzájemnou koordinaci trenérů v jednotlivých kategoriích a klubu (plánování, sdílení informací apod.)

  • Zvyšování kvalifikace a odbornosti jednotlivých trenérů formou účasti na seminářích a školeních

  • Rozšíření trenérského týmu o specialisty (kondiční trenér, fyzioterapeutická podpora a jiné) 
    

 4. Řídit se etickým kodexem klubu, tj. podpora všeobecné morální a etické úrovniPodrobnosti o metodice trénování pozemního hokeje naleznete na webových stránkách českého svazu pozemního hokeje - odkaz 

bottom of page