top of page

Členství

Podmínky členství v klubu HC 1946 Praga

Typy členství:

 

A | Hráčské příspěvky (od kategorie U6)

B | Členské příspěvky (nehrající a rodiče)

C | Veteráni/Hokejíček pro zábavu

A | Hráčské příspěvky (od kategorie U6)

Na rok 2023 činí příspěvky 5.600, - Kč*.  

*Sourozenecká sleva – druhý a každý další sourozenec má slevu 500,-Kč.  

(tzn. 2 sourozenci zaplatí celkem 10 700, - Kč....1. dítě 5600,-, 2. dítě 5100,-).  

Příspěvky můžete zaplatit najednou za celý rok nebo pololetně na dvě splátky po 2800,- Kč a 2800,- Kč (popř. sourozenec 2600,- a 2500,- Kč). 

První splátku zaplaťte prosím do konce března, tu druhou do konce července.  

Peníze zasílejte přímo na účet našeho klubu HC 1946 Praga, který je vedený u Komerční banky, č.ú 6313090227/0100,  

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, příjmení, kategorii, do které věkově patříte a období  

Příklad:  Eliška Paterson – příspěvky dorostenky  – I/2023 

B | Členské příspěvky (nehrající a rodiče)

Na rok 2023 činí příspěvky 1000,- Kč. 

Pro již nehrající registrované členy klubu HC Praga nebo nové zájemce se stát členy klubu.   

Peníze zasílejte přímo na účet našeho klubu HC 1946 Praga, který je vedený u Komerční banky, č.ú 6313090227/0100 

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, příjmení, členský příspěvek a rok 

Příklad:  Jan Holý – členský příspěvek – 2023 

C | Veteráni/Hokejíček pro zábavu

Na rok 2023 činí příspěvky 2100,- Kč.  

Peníze zasílejte přímo na účet našeho klubu HC 1946 Praga, který je vedený u Komerční banky, č.ú 6313090227/0100 

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, příjmení, veteráni a rok 

Příklad:  Vladislav Holý – Veteráni – 2023

Při přijetí člena během roku platí člen poměrnou část příspěvku odpovídající trvání členství v daném roce.

bottom of page