top of page

Členství

Podmínky členství v klubu HC 1946 Praga

Typy členství:

 

A | Hráčské příspěvky (od kategorie U6)

B | Členské příspěvky (nehrající a rodiče)

C | Veteráni/Hokejíček pro zábavu

A | Hráčské příspěvky (od kategorie U6)

Na rok 2024 činí příspěvky 5.900, - Kč*.  

*Sourozenecká sleva – druhý a každý další sourozenec má slevu 500,-Kč.  

(tzn. 2 sourozenci zaplatí celkem 11 300, - Kč....1. dítě 5900,-, 2. dítě 5400,-).  

Příspěvky můžete zaplatit najednou za celý rok nebo pololetně na dvě splátky po 3000,- Kč a 2900,- Kč (popř. sourozenec 3000,- a 2400,- Kč). 

První splátku zaplaťte prosím do konce dubna, tu druhou do konce září.  

NOVĚ POUŽÍVÁME APLIKACI SPORLYZER, SKRZE KTEROU ZASÍLÁME FAKTURU A POTVRZENÍ O PLATBĚ.

B | Členské příspěvky (nehrající a rodiče)

Na rok 2024 činí příspěvky 1000,- Kč. 

Pro již nehrající registrované členy klubu HC Praga nebo nové zájemce se stát členy klubu.   

Peníze zasílejte přímo na účet našeho klubu HC 1946 Praga, který je vedený u Komerční banky, č.ú 6313090227/0100 

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, příjmení, členský příspěvek a rok 

Příklad:  Jan Holý – členský příspěvek – 2024 

C | Veteráni/Hokejíček pro zábavu

Na rok 2024 činí příspěvky 2100,- Kč.  

Peníze zasílejte přímo na účet našeho klubu HC 1946 Praga, který je vedený u Komerční banky, č.ú 6313090227/0100 

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno, příjmení, veteráni a rok 

Příklad:  Vladislav Holý – Veteráni – 2024

Při přijetí člena během roku platí člen poměrnou část příspěvku odpovídající trvání členství v daném roce.

bottom of page