top of page

Klubový etický kodex

 

Hokejový klub HC 1946 Praga cítí společnou odpovědnost, za vývoj jedince na hřišti i mimo něj. Cílem kodexu je posílení smyslu fair play jak u dětí a dospívajících, tak u dospělých, fanoušků a rodičů, kteří se účastní sportovní činnosti. Fair play znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel, nese v sobě i pojmy jako přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.


Hráčské desatero HC 1946 Praga

 

 1. Dodržuji pravidla fair play

 2. Nikdy neponižuji své spoluhráče/spoluhráčky, ale ani protihráče/protihráčky

 3. Jsem hrdý/hrdá na svůj klub, svým chováním ho reprezentuji a podporuji, pečuji o jeho dobré jméno a na veřejnosti ho nekritizuji, řeším všechny podněty výhradně na půdě klubu

 4. Jsme jeden tým – podporuji se a spolupracuji se svými  spoluhráči/spoluhráčkami

 5. Respektuji rozhodnutí trenérů/trenérek

 6. Omlouvám svou nepřítomnost na tréninku i zápasem dostatečně dopředu

 7. Dbáme o své zdraví a životosprávu

 8. Během tréninku pokaždé vynakládám maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a sportovní všeobecné zdatnosti

 9. Pečuji o sportovní vybavení klubu

 10. Chovám úctu k rozhodčím, fanouškům i rodičům, kteří jsou nedílnou součástí našeho klubu i sportu

 

Zásady pro trenéry HC 1946 Praga

 

 1. Trenér/trenérka vede své hráče podle nejlepšího vědomí a  svědomí

 2. Neustále se snaží zlepšovat ve své trenérské činnosti

 3. Trenér/trenérka přistupuje ke všem hráčům a hráčkám individuálně a spravedlivě

 4. Pracuje koncepčně na zlepšení výkonnosti svých svěřenců, ale dbá i o jejich zdraví 

 5. Komunikuje s rodiči

 6. Jde svým chováním příkladem svým svěřencům

 7. Pracuje s ostatními trenéry 

 8. Pracuje s chybou, neboť i chyba je nedílnou součástí vývoje

 9. Odpovědně plní závazky ke klubu

 10. Uznává soupeře a snaží se ho porazit pouze způsoby v rámci pravidel, má ke svým soupeřům a rozhodčím respekt

 

Zásady pro rodiče a fanoušky HC 1946 Praga

 

 1. Rodič komunikuje s trenéry

 2. Podporujte a chvalte své děti za konkrétní činnosti, nezávisle na výsledku

 3. Nevyjadřujte se negativně ke hře a nekřičte na děti, co ve které situaci dělat – hráč se potřebuje naučit rozhodovat sám

 4. Rady při hře a o hře nechte na trenérovi, aby neměli hráči v hlavě zmatek

 5. Při utkáních zůstávejte v prostoru vyhrazeném pro diváky a to na betonových schodech

 6. Rodič dbá na správnou životosprávu dětí – strava, pitný režim, spánek

 7. Omlouvejte své děti z tréninků a zápasů včas

 8. Respektujte soupeře i rozhodčí svých dětí ​

 

Loga klubu

logo-HC-1946-Praga_barva pruhledne.png
logo-HC-1946-Praga_bila pruhledne.png
logo-HC-1946-Praga_modra pruhledne.png
bottom of page