Search
 • hc1946praga

Pozvánka na valnou hromadu

Všechny členy klubu srdečně zveme na Valnou hromadu občanského sdružení Hockey club 1946 Praga o.s., která se uskuteční ve středu 30. listopadu 2016 od 18 hodin v restauraci Za Školou.

Vážení pane/paní, dne 4.11.2016 rozhodl výbor občanského sdružení Hockey club 1946 Praga o.s., se sídlem Zelený pruh 1294/52, Praha 4, PSČ: 147 00, IČ:61389919, o svolání valné hromady občanského sdružení. Termín a místo konání valné hromady: Středa 30.11.2016 od 18.00 hodin. Restaurace Za Školou, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 Prezentace: 17:30 Program:

 • prezence

 • zahájení

 • slovo svolatele a volba předsedajícího

 • schválení návrhu nového názvu spolku

 • schválení návrhu nových stanov

 • volba orgánů spolku

 • diskuse

 • usnesení, závěr

Informace k jednání a rozhodování valné hromady: valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů a je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň polovina registrovaných členů. Nebude-li valná hromada usnášeníschopná, koná se ve stejný den na stejném místě od 19.00 hod. náhradní valná hromada se stejným programem, která je usnášeníschopná vždy a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Výbor Hockey clubu 1946 Praga o.s. tímto vyzývá všechny členy k účasti. Petr Keller za občanské sdružení Hockey club 1946 Praga o.s.

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF

24 views

© 2019 Hockey club 1946 Praga z.s.

Pragovka na sociálních sítích

 • Facebook Black Round
 • Google+ Black Round
 • Twitter - Black Circle
 • YouTube Black Round
 • Instagram Black Round