top of page
Vyhledat

Pozvánka na valnou hromadu klubu

Pozvánka na Valnou hromadu spolku Hockey club 1946 Praga z.s.

V Praze dne 13. 10. 2021

Vážení členové,

dne 13. 10. 2021 Výkonný výbor spolku Hockey club 1946 Praga z.s., se sídlem Družstevní ochoz 961/54, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 61389919 rozhodl o svolání Valné hromady spolku.

Termín a místo konání valné hromady:

Pondělí 24. 11. 2021 od 18:00 hod, v jídelně Střední školy technické – Akademie řemesel Praha,

vchod z restaurace Za školou, Nad Zemankou 10, Praha 4 - Braník

Prezence 17:30 hod


Valná hromada se uskuteční od 18:00 hod

Program:

  • prezence

  • zahájení, průběžná zpráva o činnosti a směrování klubu

  • zvolení mandátní komise

  • schválení programu valné hromady

  • schválení účetní uzávěrky za rok 2019

  • schválení účetní uzávěrky za rok 2020

  • schválení výše členských a hráčských příspěvků pro rok 2022

  • diskuse

  • usnesení, závěr

Informace k jednání a rozhodování Valné hromady:

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů a je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň polovina registrovaných členů. Nebude-li Valná hromada usnášeníschopná, koná se ve stejný den na stejném místě od 19.00 hodin náhradní Valná hromada se stejným programem, která je usnášeníschopná vždy a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Výbor Hockey club 1946 Praga z.s. tímto vyzývá všechny členy k účasti.

Dle aktuálních stanov (čl. III – členství ve spolku, bod 6) mají volební právo všichni členové,

kteří dosáhli věku 15 let. Uvítáme i účast zákonných zástupců našich nejmladších členů, aby přišli a zapojili se do diskuze, kam by chtěli, aby náš klub směřoval nejen v krátkodobém, ale i v dlouhodobém horizontu.

15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page