top of page
Vyhledat

Pozvánka na Valnou hromadu
P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu spolku Hockey club 1946 Praga z.s.

V Praze dne 26.10.2022


Vážení členové,

dne 3. 10. 2022 Výkonný výbor spolku Hockey club 1946 Praga z.s., se sídlem Družstevní ochoz 961/54, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 61389919 rozhodl o svolání Valné hromady spolku.

Termín a místo konání valné hromady:


Úterý 29. 11. 2022 od 18:00 hod, Zelený pruh 1294/ 50, Praha 4, 147 08


Prezence 17:30 hod

Valná hromada se uskuteční od 18:00 hod ve školní jídelně (restaurace „Za školou“) u hřiště našeho klubu.


Program:


 • prezence

 • zahájení, představení vize směrování klubu pro období 2022-2030

 • zvolení mandátní komise

 • schválení programu valné hromady

 • představení kandidátů na členy výboru a členy dozorčí komise

 • představení kandidátů na předsedu a místopředsedu výboru

 • volba členů výboru, členů dozorčí komise, předsedy a místopředsedy spolku

 • schválení účetní uzávěrky za rok 2021

 • schválení výše členských a hráčských příspěvků pro rok 2023

 • diskuse

 • usnesení, závěr


Informace k jednání a rozhodování Valné hromady:

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů a je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň polovina registrovaných členů. Nebude-li Valná hromada usnášeníschopná, koná se ve stejný den na stejném místě od 19.00 hod. náhradní Valná hromada se stejným programem, která je usnášeníschopná vždy a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.


Výbor Hockey club 1946 Praga z.s. tímto vyzývá všechny členy k účasti.

Uvítáme i účast zákonných zástupců našich nejmladších členů, aby přišli a zapojili se do diskuze, kam by chtěli, aby náš klub měl směřovat nejen v dalším volebním období, ale i z dlouhodobého horizontu.80 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page