Search
 • hc1946praga

Pozvánka na valnou hromadu klubu

Pozvánka na Valnou hromadu spolku Hockey club 1946 Praga z.s.

V Praze dne 15. 11. 2019

Vážení členové,

dne 13. 11. 2019 Výkonný výbor spolku Hockey club 1946 Praga z.s., se sídlem Družstevní ochoz 961/54, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 61389919 rozhodl o svolání Valné hromady spolku.

Termín a místo konání valné hromady:

Pondělí 16. 12. 2019 od 18:00 hod, Zelený pruh 1294/ 50, Praha 4, 147 08

Prezence 17:30 hod

Valná hromada se uskuteční od 18:00 hod ve školní jídelně (restaurace „Za školou“) u hřiště našeho klubu.

Program:

 • prezence

 • zahájení, představení vize směrování klubu pro období 2020-2030

 • zvolení mandátní komise

 • schválení programu valné hromady

 • představení kandidátů na členy výboru a členy dozorčí komise

 • představení kandidátů na předsedu a místopředsedu výboru

 • volba členů výboru, členů dozorčí komise, předsedy a místopředsedy spolku

 • schválení účetní uzávěrky za rok 2018

 • schválení výše členských a hráčských příspěvků pro rok 2020

 • diskuse

 • usnesení, závěr

Informace k jednání a rozhodování Valné hromady:

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů a je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň polovina registrovaných členů. Nebude-li Valná hromada usnášeníschopná, koná se ve stejný den na stejném místě od 19.00 hod. náhradní Valná hromada se stejným programem, která je usnášeníschopná vždy a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Výbor Hockey club 1946 Praga z.s. tímto vyzývá všechny členy k účasti.

Uvítáme i účast zákonných zástupců našich nejmladších členů, aby přišli a zapojili se do diskuze, kam by chtěli, aby náš klub měl směřoval nejen v dalším volebním období, ale i z dlouhodobého horizontu.

26 views

© 2019 Hockey club 1946 Praga z.s.

Pragovka na sociálních sítích

 • Facebook Black Round
 • Google+ Black Round
 • Twitter - Black Circle
 • YouTube Black Round
 • Instagram Black Round